Type
 

dataset

308 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 308
 • Categories  

 • Categories  

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Castroverde (Lugo) aprobado definitivamente con data 14 de marzo de 2008. Aprobación definitiva, conforme o establecido no artigo 85.7 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. INF: NUCLEOS RURAIS P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: CASTROVERDE P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS P. ORD: OUTROS (SOLO URBANIZABLE) MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL E ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO AVALIACION AMBIENTAL NORMATIVA NORMATIVA: FICHAS DE EQUIPAMIENTOS E ZONAS VERDES CATALOGO: XACEMENTOS ARQUEOLOXICOS CATALOGO: PATRIMONIO CULTURAL

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Xermade (Lugo) aprobado definitivamente con data 29 de abril de 2003 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA NORMATIVA

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Villagarcía de Arousa (Pontevedra) aprobado definitivamente con data 04 de febreiro de 2000 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: VILAGARCIA DE AROUSA MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL E ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO E PLAN DE ETAPAS NORMATIVA NORMATIVA: SISTEMA DE ZONAS VERDES E EQUIPAMENTO COMUNITARIO CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Arbo (Pontevedra) aprobado definitivamente con data 27 de xuño de 1998. Estrutura de documentación do PXOM: - P. INFORMACION - P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL - P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: ARBO - MEMORIA - ESTUDIO DO MEDIO RURAL - NORMATIVA BOP 15/07/1998 - NORMATIVA - CATALOGO

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Dodro (A Coruña) aprobado definitivamente con data X27 de decembro de 2010 Aprobación definitiva, conforme o establecido no artigo 85.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Estrutura de documentación do PXOM: PLANOS: INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION DO TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS P. ORD: OUTROS ESTUDIO DO MEDIO RURAL MEMORIA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Sanxenxo (Pontevedra) aprobado definitivamente con data 27 de febreiro de 2003 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: SANXENXO E PORTONOVO P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: VILALONGA P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: A REVOLTA P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: A GRANXA P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: OUTROS NUCLEOS P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA ANALISE ALEGACIONS NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de As Somozas (A coruña) aprobado definitivamente con data 13 de marzo de 2006 . Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: PARQUE EMPRESARIAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: A IGREXA P. ORD: XESTION SOLO URBANO: AS SOMOZAS P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS ESTUDIO DO MEDIO RURAL MEMORIA ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Moaña (Pontevedra) aprobado definitivamente con data 13 de xullo de 2011 PRIMEIRA APROBACION DEFINITIVA PARCIAL CONDICIONADA 13/07/2011, PUBLICADA NO DOG 01/08/2011. *PENDENTE DE ORDE DE APROBACION DEFINITIVA FINAL. PENDENTE DE RECIBIR DOCUMENTO REFUNDIDO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA E POSTERIOR PUBLICACIÓN. Estrutura de documentación do PXOM: Observacións Xurídicas