Format

LAS

3 record(s)
 
Type of resources
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale
From 1 - 3 / 3
  • Voo LiDAR de 0,5 ptos/m2 de toda Galicia. Está recortado en arquivos .las de 2x2 Km. Trátase dun voo con máis de 12.405 millóns de puntos no ano 2009 e 15.755 millóns de puntos no ano 2010-11. Este voo foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.1.

  • Voo LiDAR de 3 ptos/m2 de todos os concellos que teñen costa en Galicia. Está recortado en arquivos .las de 1x1 Km. Trátase dun voo con máis de 45.791 millóns de puntos. Destacar que este voo leva asociado un voo fotogramétrico. Foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.2.

  • Voo LiDAR de 0,5 ptos/m2 de toda Galicia. Está recortado en arquivos .las de 2x2 Km. Trátase dun voo con máis de 15.970 millóns de puntos no ano 2015 e 20.590 millóns de puntos no ano 2016-17. Destacar que este voo leva asociado un voo fotogramétrico. Este voo foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.1.