From 1 - 10 / 36
  • Coberturas do solo 2005

  • Coberturas do solo dos concellos de costa

  • Aeródromos, aeroportos, aeroclubes, heliportos

  • Voo LiDAR de 0,5 ptos/m2 de toda Galicia. Está recortado en arquivos .las de 2x2 Km. Trátase dun voo con máis de 12.405 millóns de puntos no ano 2009 e 15.755 millóns de puntos no ano 2010-11. Este voo foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.1.

  • Encoros

  • Coberturas do solo 2009

  • Voo LiDAR de 3 ptos/m2 de todos os concellos que teñen costa en Galicia. Está recortado en arquivos .las de 1x1 Km. Trátase dun voo con máis de 45.791 millóns de puntos. Destacar que este voo leva asociado un voo fotogramétrico. Foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.2.

  • FEVE, liña convencional, AVE

  • Coberturas do solo 2014

  • Caracterización das praias, ou tramos de praias, en urbanas ou naturais.