From 1 - 2 / 2
  • A Base Topográfica de Galicia é o resultado da integración de información xeorreferenciada de diferentes fontes, sobre as que se realizaron os necesarios procesos de actualización e edición para a súa integración nunha base o máis homoxénea e actualizada posible. Integrada por vértices xeodésicos, redes de transporte, nomes xeográficos, hidrografía, relevo, coberturas do solo, edificacións, poboacións, construcións, servizos, instalacións, patrimonio.

  • A Base Topográfica de Galicia é o resultado da integración de información xeorreferenciada de diferentes fontes, sobre as que se realizaron os necesarios procesos de actualización e edición para a súa integración nunha base o máis homoxénea e actualizada posible. Integrada por vértices xeodésicos, redes de transporte, nomes xeográficos, hidrografía, relevo, coberturas do solo, edificacións, poboacións, construcións, servizos, instalacións, patrimonio.