Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 367
 • Categories  

 • Categories  

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de A Peroxa (Ourense) aprobado definitivamente con data 07 de xullo de 1999 Estrutura de documentación do PXOM: P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: A PEROXA P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Brión (A Coruña) aprobado definitivamente con data 26 de xuño de 2003. Estrutura de documentación do PXOM: Observacións Xurídicas Incidencias SENTENZAS P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: BASTAVALES P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: PEDROUZOS-OS ANXELES MEMORIA NORMATIVA BOP 15/07/2003 NORMATIVA NORMATIVA: CORRECION DE ERROS 1 NORMATIVA: CORRECION DE ERROS 2 CATALOGO CAMBIO DE USO 18/06/2008 (LOU 47.4)

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Boborás (Ourense) aprobado definitivamente con data 16 de setembro de 2011 Estrutura de documentación do PXOM: Observaciones Jurídicas PLANOS DE INFORMACION (TOMO 3) P. ORD: ESTRUCTURA XERAL E ORGANICA DO TERRITORIO (TOMO 4) P. ORD: CLASIFICACION DO TERMO MUNICIPAL (TOMO 4) P. ORD: DE NUCLEOS RURAIS (TOMO 5) ANEXOS XUSTIFICATIVOS E COMPLEMENTARIOS DO PXOM EN BASE OS INFORMES SECTORIAIS E AOS INFORMES PREVIOS AS APROVACIONS (TOMO 1) MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA (TOMO 2) ESTUDIO DO MEDIO RURAL (TOMO 2) ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL (TOMO 2) INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL (TOMO 9) PROPOSTA DE MEMORIA AMBIENTAL (TOMO 10) MEMORIA AMBIENTAL E XUSTIFICACION DA INTEGRACION NO DOCUMENTO DO PXOM DAS APRECIACIONS FEITAS POLA MESMA (TOMO 11) NORMATIVA URBANISTICA (TOMO 6) ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDO ECONOMICO (TOMO 7) CATALOGO (TOMO 8)

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Melón (Ourense) aprobado definitivamente con data 01 de agosto de 2008. Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: MELON P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL E ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO AVALIACION AMBIENTAL ESTRATEXICA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Lobios (Ourense) aprobado definitivamente con data 12 de novembro de 2001 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: LOBIOS P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Coirós (A Coruña) aprobado definitivamente con data 19 de setembro de 2002. Estrutura de documentación do PXOM: P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA NORMATIVA

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Carballeda de Avia (Ourense) aprobado definitivamente con data 21 de marzo de 2003. Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: CARBALLEDA DE AVIA P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Xinzo de Límia (Ourense) aprobado definitivamente con data 12 de maio de 2003 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: XINZO DE LIMIA P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO E PROGRAMA DE ACTUACION NORMATIVA CATALOGO