Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 430
 • Categories  

 • Categories  

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Vilardevós (Ourense) aprobado definitivamente con data 16 de decembro de 2008 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS ESTUDIO DO MEDIO RURAL: FICHAS DOS NUCLEOS DE POBOACION MEMORIA NORMATIVA NORMATIVA BOP 07/03/2009 CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de O Incio (Lugo) aprobado definitivamente con data 07 de decembro de 2005. Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL E ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: O INCIO P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL ESTUDIO DO MEDIO RURAL ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXISTICO ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Castrelo do Val (Ourense) aprobado definitivamente con data 16 de decembro de 2008. Aprobación definitiva, conforme o establecido no artigo 85.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA INFORMATIVA, ESTUDIO DO MEDIO RURAL E MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL MEMORIA XUSTIFICATIVA ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXISTICO ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO ESTUDIO DO MEDIO RURAL: FICHAS DOS NUCLEOS DE POBOACION NORMATIVA BOP 26/03/2009 NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Trazo (A Coruña) aprobado definitivamente con data 17 de xuño de 2000 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: VIAÑO PEQUEÑO P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Toques (A Coruña) aprobado definitivamente con data 12 de decembro de 2007 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: TOQUES P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS P. ORD: OUTROS ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL ESTUDIO DO MEDIO RURAL MEMORIA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Toén (Ourense) aprobado definitivamente con data 30 de xuño de 2003 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS P. ORD: OUTROS (SERVIZOS) ESTUDIO DO MEDIO RURAL MEMORIA NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Rois (A Coruña) aprobado definitivamente con data 21 de xaneiro de 2002 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: URDILDE P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: ANTEQUEIRA P. ORD: OUTROS MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Riós (Ourense) aprobado definitivamente con data 21 de xaneiro de 2002 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: URDILDE P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: ANTEQUEIRA P. ORD: OUTROS MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL NORMATIVA CATALOGO