From 1 - 10 / 58
  • Categories  

  • Coberturas do solo dos concellos de costa

  • Aeródromos, aeroportos, aeroclubes, heliportos

  • FEVE, liña convencional, AVE

  • A Base Topográfica de Galicia é o resultado da integración de información xeorreferenciada de diferentes fontes, sobre as que se realizaron os necesarios procesos de actualización e edición para a súa integración nunha base o máis homoxénea e actualizada posible. Integrada por vértices xeodésicos, redes de transporte, nomes xeográficos, hidrografía, relevo, coberturas do solo, edificacións, poboacións, construcións, servizos, instalacións, patrimonio.

  • Entidades de poboación da BTG 2020 a 1:10.000

  • A Base Topográfica de Galicia é o resultado da integración de información xeorreferenciada de diferentes fontes, sobre as que se realizaron os necesarios procesos de actualización e edición para a súa integración nunha base o máis homoxénea e actualizada posible. Integrada por vértices xeodésicos, redes de transporte, nomes xeográficos, hidrografía, relevo, coberturas do solo, edificacións, poboacións, construcións, servizos, instalacións, patrimonio.

  • Estradas, vías urbanas, camiños, pistas, sendas.

  • Camiño francés, camiño inglés, norte pola costa, norte polo interior, camiños do concello de Santiago de Compostela

  • Entidades de poboación nominativamente identificadas no sistema de asentamentos das Directrices de Ordenación do Territorio (DOT).