From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Servizo Web de Mapas (WMS) que permite a visualización da información relativa á Biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Senlleiras e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presenza e a distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

  • Categories  

    Localización das árbores do Catálogo galego de árbores senlleiras. Contén os seguintes campos de información: CODIGO, NOME_CIENT, FAMILIA, NOME_VULG, PROVINCIA, CONCELLO, PARROQUIA, LUGAR, ALTURA, DIAM_COPA, UTM_X_ETRS, UTM_Y_ETRS Atende á normativa incluida e descrita no apartado 'Linaxe'.

  • Categories    

    Localización das formacións do Catálogo galego de árbores senlleiras, cos seguintes campos de información: CODIGO, NOME_CIENT, FAMILIA, NOME_VULG, PROVINCIA, CONCELLO, PARROQUIA, LUGAR, ALTURA, DIAM_COPA, UTM_X_ETRS, UTM_Y_ETRS y de acordo coas seguintes normas: Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 16 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 16 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de varios exemplares no Catálogo galego de árbores senlleiras Orde do 22 de novembro 2017, pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dous exemplares e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras así como a descatalogación dunha árbore por morte biolóxica Resolución do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 28 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a descatalogación de varios elementos do Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 23 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 29 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 17 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 19 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 28 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras así como a descatalogación dunha árbore por morte biolóxica Resolución do 28 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunhas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 19 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de tres árbores e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 14 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas árbores e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 1 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras