From 1 - 10 / 25
 • Categories  

  Grandes espacios que teñen unha certa cohesión interior e que dividen paisaxísticamente Galicia.

 • Categories  

  COMUNICACIÓNS DE GALICIA 1:25000

 • Coberturas do solo 2005

 • Coberturas do solo 2009

 • Coberturas do solo 2014

 • Cartografía 1:25000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradas, camiños e ferrocarril. -Cerrados. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:25000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).

 • Categories  

  Toponimia de costa cun detalle de escala 1/25.000, Nomes de serras e picos cun detalle de escala 1/200.000

 • Coberturas do solo 2011

 • Límite de comarcas de Galicia

 • Categories  

  Inclúe hipsometría (5 metros de equidistancia), orientación de ladeiras (sombreado en gris, supoñendo o punto de iluminación na esquina superior esquerda) e pendente (máis oscuro canto máis pendente)