From 1 - 6 / 6
  • Categories  

    Modelo dixital do terreo formado por unha malla cun punto de cota cada 50 metros. Xerado a partir das curvas de nivel e elementos tridimensionais da cartografía de Base Topográfica de Galicia a escala 1:5000. Nas zonas onde non había información tridimensional 1:5000, empregáronse as curvas de nivel 3D da cartografía 1:50000 (Serie L) do Servicio Geográfico del Ejército.

  • Cartografía 1:50000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradas, camiños e ferrocarril. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:50000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).

  • Cartografía 1:100000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradass e ferrocarril. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:100000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).

  • Cartografía 1:100000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Manteranse as seguintes capas: -Edificacións. -Estradas. -Hidrografía. -Ferrocarril. -Liñas eléctricas. Realizouse o sombreado cartográfico a partir do MDT5 (realizado a partir dos elementos altimétricos da Base Topográfica de Galicia 1:5000). Este sombreado fusionouse co Mapa de Usos do Solo 1:25000 da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:100000 (concellos, entidades de poboación, hidrografía e puntos e accidentes xeográficos importantes).

  • Categories  

    Parcelario de explotacións vitícolas de Galicia

  • Cartografía 1:25000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradas, camiños e ferrocarril. -Cerrados. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:25000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).