From 1 - 9 / 9
 • Cartografía 1:50000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradas, camiños e ferrocarril. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:50000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).

 • Cartografía 1:100000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradass e ferrocarril. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:100000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).

 • Cartografía 1:25000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradas, camiños e ferrocarril. -Cerrados. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:25000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).

 • Categories    

  Mapa de densidades de poboamento por parroquias do ano 2006.

 • Categories  

  Mapa dos límites parroquiais a escala 1/200.000 de Galicia, actualización do mapa realizado no ano 2001.

 • Categories    

  Mapas de densidades de poboación por parroquias e concellos dos anos 2006 e 2009.

 • Categories  

  Xeneralización do mapa de usos e coberturas a escala 1/25.000 para a súa utilización a escala 1/250.000.

 • Categories  

  Descrición dos diferentes usos do solo do territorio galego. Clasifícanse en 48 clases que foron definidas desagregando as establecidas no proxecto Land Cover do programa europeo Corine. Xerouse mediante fotointerpretación de imaxes dos satélites Landsat-TM (Tematic Mapper) e Spot-P (Pancromatic) a escala 1:25000 con apoio de fotografías aéreas a escala 1:17000, acompañado de traballo de campo.

 • Categories  

  Base Topográfica de Galicia 1:5000 realizada a partir de restitución fotogramétrica dos voos realizados entre os anos 1990 e 2000. Posteriormente actualizáronse as capas planimétricas utilizando ortofotografía do ano 2003. Esta base cartográfica recolle información sobre: - Altimetría - Hidrografía - Construccións e Edificacións - Vías de comunicación e infraestructuras - Parcelario aparente e coberturas forestais - Toponimia - Límites administrativos