Format

MDB

3 record(s)
 
Type of resources
Available actions
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    MAPA DE VIAS DE COMUNICACIÓNS DE GALICIA 1:250000 CON CARTOGRAFÍA BÁSICA

  • Categories  

    Cuadrículas nas que se divide a cartografía da Comunidade Autónoma de Galicia ás escalas 1:5000, 1:25000, 1:50000 e 1:100000

  • Categories  

    Base Topográfica de Galicia 1:5000 realizada a partir de restitución fotogramétrica dos voos realizados entre os anos 1990 e 2000. Posteriormente actualizáronse as capas planimétricas utilizando ortofotografía do ano 2003. Esta base cartográfica recolle información sobre: - Altimetría - Hidrografía - Construccións e Edificacións - Vías de comunicación e infraestructuras - Parcelario aparente e coberturas forestais - Toponimia - Límites administrativos