From 1 - 3 / 3
  • Guía para a cración de Metadatos vectoriais e raster. Adaptación das diferentes normas de Metadatos para xerar un Nucleo Gallego de Metadatos baseado na utilización do Software CarMDEdit

  • Categories  

    Parcelario de explotacións vitícolas de Galicia

  • Categories  

    Base Topográfica de Galicia 1:5000 realizada a partir de restitución fotogramétrica dos voos realizados entre os anos 1990 e 2000. Posteriormente actualizáronse as capas planimétricas utilizando ortofotografía do ano 2003. Esta base cartográfica recolle información sobre: - Altimetría - Hidrografía - Construccións e Edificacións - Vías de comunicación e infraestructuras - Parcelario aparente e coberturas forestais - Toponimia - Límites administrativos