From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Cortegada (Ourense) aprobado definitivamente con data 28 de febreiro de 2012. Aprobación definitiva, conforme o establecido no artigo 85.7 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Estrutura de documentación do PXOM: - PLANOS DE INFORMACION: MEDIO FISICO - PLANOS DE INFORMACION: AREA URBANA - PLANOS DE INFORMACION: SECTOR INDUSTRIAL - PLANOS DE ORDENACION. ESTRUCTURA XERAL E ORGANICA DO TERRITORIO - PLANOS DE ORDENACION. AREA URBANA - PLANOS DE ORDENACION. SECTOR INDUSTRIAL - NUCLEOS RURAIS. ESTUDO DO MODELO DE ASENTAMENTO - NUCLEOS RURAIS. DELIMITACION DE NUCLEOS - MEMORIA - NORMATIVA URBANISTICA - CATALOGO DE PATRIMONIO

  • Categories  

    Recopilacion de las distintas entidades relacionadas con el mar: cofradías, asociaciones, cooperativas y OPPs.

  • Guía para a cración de Metadatos vectoriais e raster. Adaptación das diferentes normas de Metadatos para xerar un Nucleo Gallego de Metadatos baseado na utilización do Software CarMDEdit