From 1 - 10 / 33
 • Voo LiDAR de 0,5 ptos/m2 de toda Galicia. Está recortado en arquivos .las de 2x2 Km. Trátase dun voo con máis de 12.405 millóns de puntos no ano 2009 e 15.755 millóns de puntos no ano 2010-11. Este voo foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.1.

 • Encoros

 • Categories  

  Parcelario de explotacións vitícolas de Galicia

 • Voo LiDAR de 3 ptos/m2 de todos os concellos que teñen costa en Galicia. Está recortado en arquivos .las de 1x1 Km. Trátase dun voo con máis de 45.791 millóns de puntos. Destacar que este voo leva asociado un voo fotogramétrico. Foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.2.

 • Caracterización das praias, ou tramos de praias, en urbanas ou naturais.

 • Voo LiDAR de 0,5 ptos/m2 de toda Galicia. Está recortado en arquivos .las de 2x2 Km. Trátase dun voo con máis de 15.970 millóns de puntos no ano 2015 e 20.590 millóns de puntos no ano 2016-17. Destacar que este voo leva asociado un voo fotogramétrico. Este voo foi clasificado seguindo os códigos definidos pola Sociedade Americana de Fotogrametría e Teledetección (ASPRS) na súa versión 1.1.

 • Rede hidrográfica calculada a partir de datos LiDAR (anos 2009-2010 e 2015-2016) e con revisión manual mediante fotointerpretación de ortofotos (PNOA) e mapa de sombras do Mdt.

 • Categories  

  Límite en formato shp da Rede Galega de Espazos Protexidos (Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza). Contén as figuras de protección: Parque Nacional, Parque Natural, Humidal, Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumento Natural, Paisaxe Protexida.

 • Ríos

 • Lagoas