denominator

100000

2 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Formats
Representation types
Scale
From 1 - 2 / 2
  • Cartografía 1:100000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Nesta cartografía manteranse as seguintes capas: -Altimetría. -Estradass e ferrocarril. -Edificacións e infraestructuras. -Hidrografía. -Límites administrativos. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:100000 (concellos, parroquias, entidades de poboación, hidrografía, viais e puntos e accidentes xeográficos importantes).

  • Cartografía 1:100000, realizada simplificando e resimbolizando a Base Topográfica de Galicia (1:5000). Manteranse as seguintes capas: -Edificacións. -Estradas. -Hidrografía. -Ferrocarril. -Liñas eléctricas. Realizouse o sombreado cartográfico a partir do MDT5 (realizado a partir dos elementos altimétricos da Base Topográfica de Galicia 1:5000). Este sombreado fusionouse co Mapa de Usos do Solo 1:25000 da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Ademáis engadiuse a toponimia axeitada á escala 1:100000 (concellos, entidades de poboación, hidrografía e puntos e accidentes xeográficos importantes).