Resolution

50 Metros

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Modelo dixital do terreo formado por unha malla cun punto de cota cada 50 metros. Xerado a partir das curvas de nivel e elementos tridimensionais da cartografía de Base Topográfica de Galicia a escala 1:5000. Nas zonas onde non había información tridimensional 1:5000, empregáronse as curvas de nivel 3D da cartografía 1:50000 (Serie L) do Servicio Geográfico del Ejército.