Resolution

43.946 metros

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Formats
Representation types
Scale
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Inclúe hipsometría (5 metros de equidistancia), orientación de ladeiras (sombreado en gris, supoñendo o punto de iluminación na esquina superior esquerda) e pendente (máis oscuro canto máis pendente)