Resolution

2.5 m

1 record(s)
 
Type of resources
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Mosaico de Galicia con imaxes de diferentes combinacións de bandas do satélite Spot 5. Tratase dunha imaxe con tamaño de pixel 2,5 metros. Existen as seguintes series temporais:2005, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012