Format

SHP - ArcView ShapeFile

3 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Formats
Representation types
Scale
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Esta capa recolle e agrupa os elementos pertencentes ó patrimonio cultural galego dentro do ámbito litoral. Agrupáronse en catro categorías diferentes en función da súa categoría dentro do patrimonio cultural: patrimonio etnográfico, patrimonio arqueolóxico, tamén nunha capa nova creada para o Plan de Ordenación do Litoral Galego denominada patrimonio industrial-militar-marítimo e nun último apartado os Bens de Interese Cultural ou BIC.

  • Categories  

    Grandes espacios que teñen unha certa cohesión interior e que dividen paisaxísticamente Galicia.

  • Categories  

    Subdivisión das grandes áreas paisaxísticas nas que se divide Galicia.